Staff Members

 

 Staff Position as on 31/10/2018

Sl.No. Name Designation
1 Sh Amit Srivastava Principal
2 Sh Dan Bahadur Pandey PGT-English
3 Sh Paras Nath PGT-Hindi
4 Sh Mohit Bhatnagar
PGT-Bio
5 Sh Harikesh Kumar PGT-History
6 Sh A. K. Rai PGT-Economics
7 Sh Siya Sharan Paliya PGT-CS
8 Sh Harendra Pratap Yadav PGT-Geography
9 Sh Vijay Prakash Prajapati PGT-Physics
10 Sh Pankaj Asthana PGT-Chemistry
11 Sh Pawan Kumar Jaiswal PGT-Maths
12 Sh R. P. Mishra TGT-Sanskrit
13 Sh Panchram TGT-Maths
14 Sh Rajeshwar Singh TGT-English
15 Ms Nahid Kidwai TGT-English
16 Sh Motilal TGT-Hindi
17 Sh Ashok Kumar Tiwari TGT-S.St.
18 Sh Ramesh Kumar
TGT-Hindi
19 Sh Dashrath Yadav TGT-Maths
20 Mrs Shalini Singh TGT-Science
21 Sh Badri Nath
TGT-WE
22 Sh Amit Kanojia
TGT-PHE
23 Sh Ashutosh Srivastav TGT-AE
24 Mrs Swati Srivastav Lib.
25 VACANT HM
26 VACANT PRT
27 Sh Harihar Dubey PRT
28 Sh Ramanand Yadav
PRT
29 Mrs Manorama Mishra PRT
30 Mrs Geeta Bala PRT
31 Mrs Kiran Mishra PRT
32 Sh Ram Ashish Yadav PRT
33 Sh Pradeep Kumar Dubey PRT
34 Sh Shyam Lal Maurya PRT
35 Sh Indra Kumar Verma PRT
36 Sh K. N. Singh
PRT
37 Mrs Vijay Laxmi Khare PRT-Music
38 Sh Ram Sahay Pandey SSA
39 VACANT JSA
40 VACANT LATN
41 Sh Girish Kumar LATN
42 Sh Umesh Ram LATN
43 Sh Ram Sharan Sub Staff
44 Sh Pradeep Kumar Sub Staff
45 Sh Shiv Kumar Sub Staff
46 Sh Sahdev Sub Staff